Illustration for article titled White House Down = NEM DOGMA
  • A felvételeket a valódi helyszíneken kell készíteni. Kellékek nem használhatóak. (Ha valamilyen kellékre szükség van, olyan helyszínt kell választani, ahol a kellék megtalálható.) – nem
  • Hang nem rögzíthető a képtől függetlenül, és fordítva. (Zene csak akkor használható, ha a forgatás helyszínén tényleg van zene.) – nem
  • Kézikamerát kell használni. Minden ebből adódó mozgás engedélyezett. (A történetnek nem ott kell játszódnia, ahol a kamera van; a kamerának kell ott lennie, ahol a történet játszódik.) – nem
  • A filmnek színesnek kell lennie. Speciális világítás nem használható. (Ha túl kevés lenne a fény, akkor a jelenetet ki kell vágni; esetleg egy kamerára rögzített lámpa használható.) – részben
  • Optikai trükkök és szűrők használata tilos. – nem
  • A film nem tartalmazhat felszínes, sekélyes cselekményt. (Gyilkosság, fegyverek stb. nem szerepelhetnek.) – nem
  • A cselekménytől sem időben, sem térben nem lehet eltávolodni. (A filmnek itt és most kell játszódnia.) – nem
  • A műfaji film nem elfogadható. – nem
  • 35 mm-es filmre kell forgatni az anyagot. – igen
  • A rendező nevét nem lehet feltüntetni. – nem

Share This Story

Get our newsletter